TOSHIBA AIR CONDITIONING VIETNAM
Toshiba Air Conditioning milestone

Ra mắt Máy điều hòa không khí trung tâm Super Modular Multi System-Infinity (SMMS-∞) tại thị trường Đông Nam Á.

Ra mắt Máy điều hòa không khí trung tâm Super Modular Multi System-u (SMMS-u) tại thị trường Đông Nam Á.

Ra mắt Máy điều hòa không khí trung tâm Super Modular Multi System-7 (SMMS-7) tại thị trường Đông Nam Á.

Máy điều hòa không khí điều khiển bằng giọng nói đầu tiên trên thế giới tại thị trường Nhật Bản.

Ra mắt hệ thống tách lọc không khí trong nhà hiệu quả cao vào thị trường Châu Âu.

Máy lạnh thương mại nhẹ dựa trên chất làm lạnh R410A (thân thiện với môi trường) đầu tiên trên thế giới.

Hệ thống điều khiển điều hòa không khí đầu tiên có truy cập Internet.

Ra mắt Đơn vị Hệ thống chia nhỏ với chất làm lạnh không làm suy giảm tầng ôzôn thân thiện với môi trường.

Máy điều hòa không khí dân dụng dựa trên chất làm lạnh R410A (thân thiện với môi trường) đầu tiên của Nhật Bản.

Điều hòa không khí và máy nén trục quay đôi kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới.

Máy nén trục quay đôi đầu tiên trên thế giới.

Máy điều hòa không khí trong phòng biến tần dành cho dân dụng đầu tiên trên thế giới.

Máy điều hòa không khí tùy chỉnh biến tần đầu tiên trên thế giới.

Máy điều hòa không khí điều khiển bằng vi xử lý đầu tiên trên thế giới.

Máy nén quay đầu tiên của Nhật Bản.

Máy điều hòa không khí hai mảnh đầu tiên trên thế giới.

Toshiba delivers technology and products remarkable for their innovation and artistry – contributing to a safer, more comfortable, more productive life. We bring together the spirit of innovation with our passion and conviction to shape the future and help protect the global environment – our shared heritage. We foster close relationships, rooted in trust and respect, with our customers, business partners and communities around the world.